معاونین فنی

نام دانشگاه
نام و نام   خانوادگی
مدرک
شماره تماس
ایمیل
 اردبیل
 قادر زکی پور
 MD
 09141528390
 اسدآباد 
 اسفراین
 رضاحقانی نسیمی
 MD, MPH
 09153724068
 اصفهان
 دکتر پژمان عقدک
 MD, MPH
 09131212976
 البرز
افسون تیزویر
MD, MPH, PhD
9122602016
 اهواز
 ایران
 ایرانشهر
 ایلام
 امین کریمی
 PhD
 ۰۹۱۸۱۴۱۱۲۶۱
 آبادان
 آذربایجان   شرقی
دکتر مصطفی فرحبخش  MD, Psychologist  09143023969
 آذربایجان   غربی
 دکتر وحید حقیقی
 MD
 09143405765
 بابل
 محمدعلی اژدری
 MD
 09112187536
 بم
 بهبهان
افسانه ویسی
 MD
9163721202
 بوشهر
 دكتر محمد مهدي خواجه ئيان
 MD, MPH
 09171703950
 تربت جام
 تربت حیدریه
ا براهیم تیموری
 MS
 09153318493
 تهران
 دکتر سعید تاملی
 MD, MPH
 09121096722
 جهرم
 شاپور شادمند
 MD
 09177910691
 جیرفت
 چهارمحال   بختیاری
 خراسان   جنوبی
 خراسان   رضوی
 خراسان   شمالی
 افشین دلشاد  MD MPH  ۰۹۱۵۳۸۴۱۶۴۵
 دزفول
 رفسنجان
 زابل
 محمود فاطمی
 MS
 09151960527
 زاهدان
 زنجان
 خدیجه ابراهیم خانی  MD  09121410093
 ساوه
نسرین ممتازی
BS
9121551189
 سبزوار
دکتر مریم مسعودیفر
 MD, MPH
9155716825
 سمنان
 شاهرود
 زهرا قدسی پور
 MD, MPH
 09124744363
 شهیدبهشتی
 نعمت الله محمدی نیا
 MD, MPH
 09121991659
 شوشتر
 شیراز
 فسا
 فریبا علیزاده
 MD
 09171313856
 قزوین
 قم
 مسعود جعفراسماعیلی
 MD
 09383448970
 کاشان
دکتر مرتضی پنجه شاهی  MD&MPH  09131637593
 کردستان
 کرمان
سیروس سالاری
 MD, MPH
9136321910
 کرمانشاه
 دکترناهید خادمی
MD
 09188392009
 کهکیلویه   و بویراحمد
محمدرضا قلعه گلاب
MS
٩١٧٧٤٢٦٨٩٠
 گراش
 گلستان
 گناباد
 گیلان
 حسین رحیمی
 PharmD_MPH
 09113321343
 لارستان
 معافی فر  09171831949
 لرستان
 مازندران
دکتر نادر اهنگر
 MD, MPH
9113539853
 مراغه
 میر محمد رضاییان فیاض
 MS,MD
 09143200584
 مرکزی
 نیشابور
 هرمزگان
 همدان
ابراهیم قلیج خانی
MS
9188115769
 یزد

 

دکتر مهدی زنگویی مطلق – بیرجند -MD-09155262034

Comments are closed.