کارگاه برنامه پاسخ گیلان EOP

EOP workshop was held in Gilan university of Medical Sciences and different part of Nation EOP were lectured and the participants tried two developed a primary draft of their own plan

کارگاه برنامه پاسخ به بلایا در حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی رشت با حضور مدیران شبکه های بهداشت و درمان و گروه های معاونت بهداشت دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه اجزاء مختلف برنامه ملی توضیح داده شد و شرگت کنندگان پیش نویس برنامه خود را به شکل عملی تهیه نمودند.

لینک خبر

 

About admin

I am M.J. Moradian PhD Candidate in Disaster Management (TUMS) MD, MPH(SUMS)
This entry was posted in Disaster Management. Bookmark the permalink.

Comments are closed.