اسامی مقالات (سخنرانی)

 

تعداد

نام و نام خانوادگی

سمت

نوع ارائه مقاله

عنوان مقاله

1

Dr. Torabinejad

اندودنتیست

سخنرانی

Endodontic Surgery

Outcome of root canal therapy

2

Dr.Shabahang

اندودنتیست

سخنرانی

Management of teeth with open apex

 

Effect of pulpal and periapical diseases on systemic health

3

Dr. Walton

اندودنتیست

سخنرانی

Management of Endodontic Emergency Longitudinal tooth fracture;

Diagnosis and management

4

Dr. P. Abbott

اندودنتیست

سخنرانی

How successful is Endodontic Treatment . Really?

 

Managing External Inflammatory Root Resorption

5

 Dr. Philippe Sleiman

اندودنتیست

سخنرانی

Shaping the root canal space

6

Dr. Philippe Sleiman

اندودنتیست

سخنرانی

Obturation

7

Dr. M.S. Namazikhah

اندودنتیست

سخنرانی

Failure in Endodontic Treatment (Procedural Accidents)

8

Dr. M.S. Namazikhah

اندودنتیست

سخنرانی

Diagnosis and Treatment Plan in Endodontic Treatment

9

دکتر اسحق علی صابری

استادیار دانشکده دندانپزشکی زاهدان

سخنرانی

ازدیاد حساسیت های عاجی

10

دکتر سعید رحیمی

استادیار دانشکده دندانپزشکی تبریز

سخنرانی

درمان های اندودنتیک در افراد سالخورده

11

دکتر شهریار شاهی

استادیار دانشکده دندانپزشکی تبریز

سخنرانی

ارتباط متقابل پریودنتیک و اندودنتیک

12

دکتر حسین مسعودی راد

استادیار دانشکده دندانپزشکی گیلان

سخنرانی

ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت در اندودنتیکس

13

دکتر مسعود پریرخ

دانشیار دانشکده دندانپزشکی کرمان

سخنرانی

استفاده از وسایل اولتراسونیک در تمیز کردن وسایل اندودنتیکس

14

دکتر یزدان شنیتایی

عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی  شهید بهشتی

سخنرانی

نسل جدید اینسترومنت ها و هندپیس های روتاری

15

دکتر سیدمحسن هاشمی نیا

استادیار دانشکده دندانپزشکی اصفهان

سخنرانی

 زمان و نحوه ارجاع بیمار در اندودنتیکس

16

دکتر محمد کیومرث نظری مقدم

استادیار دانشکده دندانپزشکی شاهد

سخنرانی

آماده سازی کانال با سیستم های چرخشی

 

17

دکتر صدیقه خدمت

استادیار دانشکده دندانپزشکی تهران

سخنرانی

اصول تشخیص و درمان دندانهای ضربه دیده

18

دکتر محمدرضا شریفیان

استادیار دانشکده دندانپزشکی تهران

سخنرانی

حوادث حین  درمانهای اندودنتیک

19

دکتر مسعود براتی

استادیار دانشکده دندانپزشکی اصفهان

سخنرانی

تشخیص در درمانهای اندودنتیک

20

دکتر سعید مرادی

استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

سخنرانی

درمان دندانهای با آپکس باز

21

دکتر سید حسین نظامی

استادیار دانشکده دندانپزشکی تبریز

سخنرانی

درمان های یک جلسه ای و چند جلسه ای در اندودنتیکس

22

دکتر جمیله قدوسی

دانشیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

سخنرانی

تحلیل ریشه و درمان آن

23

دکتر جلیل مدرسی

استادیار دانشکده دندانپزشکی یزد

سخنرانی

پاسخ پالپ تستر در درمان های نابالغ

24

دکتر پیمان مهرورزفر

استادیار دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی

سخنرانی

کاربرد لیزر در آماده سازی کانال ریشه

25

دکتر مریم جاویدی

استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

سخنرانی

درمان مجدد در اندودنتیکس

26

دکتر مینا زارعی

استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

سخنرانی

هیدروکسید کلسیم در اندودنتیکس

27

دکتر محمد حسن ضرابی

استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

سخنرانی

نقش کانال های فرعی و طرفی در درمان های اندودنتیک

28

دکتر پری قاضیانی

دانشیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

سخنرانی

شکستگی های عمودی دندان

29

دکتر شهروان- دکتر عدل

استادیار دانشکده دندانپزشکی کرمان

سخنرانی

بررسی متا آنالیز تأثیر حضور اسمیر لایر در ریزنشت کانال های پر شده

30

دکتر غزال صادقی

استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

سخنرانی

روشهای مختلف پر کردن کانال

31

دکتر عباسعلی خادمی

دانشیار دانشکده دندانپزشکی اصفهان

سخنرانی

روشهای نوین درمان دندانهای ضربه خورده

32

دکتر مهشید شیخ نظامی

استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

سخنرانی

روش های ارزیابی لیکیج در In vitro

33

دکتر فرزانه  حسینی

اندودنتیست

سخنرانی

آپکسیفیکاسیون حین حرکت فعال ارتودنسی

34

دکتر بهروز افتخار

استادیار دانشکده دندانپزشکی  اهواز

سخنرانی

ر وشهای جدید آزمونهای حیات دندان

 

35

دکتر شهریار شهاب

استادیار دانشکده دندانپزشکی  شاهد

سخنرانی

مروری بر تکنیکهای رادیوگرافی دیجیتال

36

دکتر علی اسکندری زاده

استادیار دانشکده دندانپزشکی کرمان           

سخنرانی

بررسی درمانهای جایگزین درمان ریشه دندان

37

دکتر نفیسه اسد زاده عقدامی

استادیار گروه آموزشی پروتز دانشکده دندانپزشکی مشهد

سخنرانی

بررسی ملاحظات لازم در ترمیم  دندان های اندو شده

38

دکتر مهرفام خوشخونژاد

دستیار اندو  تهران

سخنرانی

Flare up: دلایل احتمالی و طرح درمان

 

39

دکتر خسرو سهرابی

اندودنتیست

سخنرانی

کاربرد لیزر در دندانپزشکی

 

40

دکتر ماندانا ناصری صالح آباد

اندودنتیست

سخنرانی

هیدروکسید کلسیم و درمانهای اندودنتیکس

 

41

دکتر فرزاد دانش

اندودنتیست

سخنرانی

Apical Barrier Technique

 

42

دکتر مرضیه شاهی

اندودنتیست

سخنرانی

مروری بر وجود یا عدم وجود تشابهات پاسخ میزبان بین بین ضایعات  اندو و  Refractory periodontitis

 

43

دکتر فرزاد صالحی پور

اندودنتیست

سخنرانی

کاربردهای عملی اپکس یاب های الکترونی در کاهش درد پس از درمان ریشه و تشخیص شکستگی های افقی ریشه

 

44

دکتر نهال وصال

اندودنتیست

سخنرانی

جلوگیری از شکستن فایلهای چرخنده نیکل تیتانیوم در داخل ریشه دندان حین پاکسازی و شکل دهی کانال ها

 

45

دکتر وحید پژوه

پریودنتیست

سخنرانی

مروری بر کاربردهای تشخیصی و درمانی لیزرهای کم توان در دندانپزشکی

 

46

دکتر فرامرز مجتهد زاده

ارنودنتیست

سخنرانی

مروری بر ملاحظات ارتودنتیک در درمان های forced eruption به عنوان رو.شی جهت بهبود Access

 

47

دکتر سید کاظم نبوی نژاد

 دندانپزشک

سخنرانی

لیزر و کاربرد لیزر در دندانپزشکی و روت کانال

48

دکتر بهزاد رهسپار

متخصص جراحی فک و صورت

سخنرانی

تشیخص افتراقی عفونت سینوس ماگزیلا و مولرهای بالا

         


 

اسامی مقالات (پوستر)

 

تعداد

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان ارائه پوسترهای گروه الف

عنوان مقاله

1

دکتر مهرناز شایلدی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

21/11/83

بررسی اثر لیزر Nd:YAG بر Enterococcus faecalis در شرایط آزمایشگاهی

2

دکتر اسحق علی صابری

استادیار دانشکده  دندانپزشکی زاهدان

21/11/83

 

بررسی آزمایشگاهی ریز نشت آپیکالی در کانالهای پر شده با مخروط گاتاپرکا و آپاتیت روی کانال سیلر

3

دکتر علیرضا زردادی

استادیار دانشکده دندانپزشکی زاهدان

21/11/83

 

ارزیابی توانایی Core-Max و MTA به عنوان اینترا اورفیس باریر در دندان های درمان ریشه شده

4

دکتر محسن نورمندی پور

استادیار دانشکده دندانپزشکی زاهدان

21/11/83

 

بررسی مقایسه ای محاسبه طول کارکرد در دندان های با یا بدون ضایعه پری رادیکولار با Root-ZX

5

دکتر ماندانا وردکار

اندودنتیست

21/11/83

 

بررسی وضعیت هیستوپاتولوژیک پالپ به دنبال آماده سازی تاج جهت روکش در دندان های گربه

6

دکتر مریم زارع جهرمی

استادیار دانشکده دندانپزشکی اصفهان

21/11/83

 

بررسی هیستولوژیک اثر چهار ماده سرامیک سرد، پر ورودت، گلاس آینومر، و ام تی اِ ایرانی در ترمیم انساج پریودنتال پس از بستن پرفوراسیون فورکای دندان های سگ

7

دکتر هما نورالهیان

استادیار گروه اطفال

 دانشکده دندانپزشکی زاهدان

21/11/83

 

ارزیابی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک پالپوتومی مولرهای شیری با فرموکرزول (FC) و (MTA) mineral trioxide aggregate

8

دکتر سیدمحسن هاشمی نیا

استادیار دانشکده دندانپزشکی اصفهان

21/11/83

 

ارزیابی اثر ضد باکتریایی و دوام اثر هیپوکلریت سدیم 5/2 درصد، کلرهگزیدین 2/0 درصد و آب مقطر جهت شستشوی کانال به روش invitro

9

دکتر ناهید اخلاقی

استادیار دانشکده دندانپزشکی  آزاد اسلامی

21/11/83

 

ارزیابی ضخامت باقی مانده ریشه در کانالهای مزیال مولرهای اول فک پایین پس از آماده سازی کانال ها (In vitro)

10

دکتر مریم کوزه کنانی

استادیار دانشکده دندانپزشکی کرمان

21/11/83

 

بررسی مقایسه ای سیل کرونالی حاصل از ماده ترمیم موقت Cavizol ساخت ایران با انواع مشابه خارجی

11

دکتر مریم احسانی

استادیار دانشکده دندانپزشکی  بابل

21/11/83

 

بررسی کاربرد سرما با دستگاه کرایو سرجری کردن دندانهای با پالپ آماسی در گربه

12

دکتر محبوبه فیضیان فرد

استادیار دانشکده دندانپزشکی اصفهان

21/11/83

 

مقایسه میزان اثر بخشی EDTA و Citric acid در حذف لایه اسمیر ازکانال مزیال دندانهای مولر اول پایین توسط میکروسکوپ الکترونی

13

دکتر محمد قاسم امین الضرابیان

استادیار دانشکده دندانپزشکی اصفهان

21/11/83

 

مقایسه میانگین خروج اپیکالی دبری در درمان ریشه با استفاده از وسایل Rotary Nickel titanium, Hand Niti K-File  به روش
 Crown down pressureless به صورت In vitro

14

دکتر مسعود ساعتچی

استادیار دانشکده دندانپزشکی اصفهان

21/11/83

 

بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت سه سیلر AH26 و AH plus و ZOE در پر کردن کانال ریشه به روش های تراکم جانبی و Single- cone

15

دکتر حسن عابدی

استادیار دانشکده دندانپزشکی همدان

21/11/83

 

مقایسه اثر Cytotoxic سه ماده MTA، Root- MTA و Portland cement بر سلولهای منونوکلئوخون محیطی انسان

16

دکتر حسین لباف

استادیار دانشکده دندانپزشکی تهران

21/11/83

 

بررسی میزان حوادث آماده سازی کانال به روش Crown down با استفاده از دو طرح

   flex master  وRace

17

  دکتر ماندانا ستاری

استادیار گروه ایمونولوژی دانشکده دندانپزشکی

 شهید بهشتی

21/11/83

 

بررسی ارتباط میان تعداد مست سل ها و غلظت هیستامین با موارد حضور IgE در ضایعات مزمن پری اپیکال دندان انسان

18

دکتر نسیم قشلاقی آذر

استادیار دانشکده دندانپزشکی گیلان

21/11/83

 

بررسی مقایسه ای Celebrex (مهار کننده COX-2) و Ibuprofen در کنترل درد ناشی از پریودنتیت حاد اپیکال

19

دکتر محمد سعید شیخ رضایی

استادیار دانشکده دندانپزشکی تهران

21/11/83

 

مقایسه تأثیر 5 تکنیک مختلف آماده سازی کانال بر آناتومی اولیه کانال های شبیه سازی شده دارای انحنای ریشه

20

دکتر بهروز افتخار

استادیار دانشکده دندانپزشکی  اهواز

21/11/83

 

بررسی میزان جذب آب کاغذی ر دو نمونه از کنهای ساخت ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی

 

21

دکتر فاطمه فروزش

دندانپزشک

21/11/83

 

مقایسه سازگاری نسجی چهار سیلر درمان ریشه در محیط کشت سلولی با آزمون MTT

22

دکتر لیلا خجسته پور

استادیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی

  شیراز

21/11/83

 

مقایسه آزمایشگاهی تأثیر دو روش آماده سازی کانال بر زاویه انحنا کانال ریشه مزیال دندانهای مول اول کشیده شده

23

دکتر فاطمه شهرامی

استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

21/11/83

 

بررسی چسبندگی و مورفولوژی سلولهای استئوبلاست انسان به MTA تیره، MTA سفید و IRM به عنوان مواد پر کننده انتهای ریشه توسط اسکن میکروسکوپ الکترونی

24

دکتر رضا دیسفانی

استادیار دانشکده دندانپزشک مشهد

21/11/83

 

بررسی میزان موفقیت و شکست در ایجاد بی حسی پالپ دندانهای فک پایین به دنبال تزریق بلاک

25

دکتر شهین بناکار

استادیار گروه اطفال

 دانشکده دندانپزشکی

شیراز

21/11/83

 

درمان پالپ دندانهای شیری نکروز

26

دکتر علی نوذری

استادیار گروه اطفال

 دانشکده دندانپزشکی

شیراز

21/11/83

 

 درمان استفاده از پست های آمالگام جهت افزایش میان گیر و استحکام ترمیمهای وسیع دندانهای شیری پس از درمان پالپ

 

27

دکتر مرضیه صادقی

متخصص اندو

21/11/83

 

بررسی آزمایشگاهی اثر مخلوط کلسیم هیدراته با Vehicle های مختلف بر روی استرپتوکوکس فوکالیس

         

 

 

 

تعداد

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان ارائه پوسترهای گروه ب

عنوان مقاله

28

دکتر آذر اصلانی مقدم

استادیار دانشکده دندانپزشکی قزوین

22/11/83

 

بررسی توانایی سیل دو ماده آمالگام و C&B متاباند در برابر ریز نشت کرونالی انتروکوکوس  فکالیس

29

دکتر کیومرث نظری مقدم- دکتر کیامرث هنردار

استادیار دانشکده دندانپزشکی شاهد

22/11/83

 

مقایسه میزان حذف میکروبی E.faecalis از 3/1 آپیکال دندانهای تک کاناله پرمولر مندیبل و میزان خروج دبری در سه سیستم Race- FKG- Profile

30

دکتر معصومه

 اصلانی مهر

استادیار دانشکده دندانپزشکی قزوین

22/11/83

 

The comparison of antimicrobial activity of two different preparation of saline based Ca(OH)2 pastes on Enterococcus faecalis and Candida Albicans in vitro

31

دکتر معصومه دیباج زواره

استادیار دانشکده دندانپزشکی  آزاد اسلامی

22/11/83

 

مقایسه اثر التهابی خمیرهای مختلف هیدروکسید کلسیم بر روی سلولهای منونوکلئر خون محیطی انسان

32

دکتر ارژنگ

 فلاح دوست

استادیار دانشکده دندانپزشکی  آزاد اسلامی

22/11/83

 

مقایسه آزمایشگاهی دو روش پرکردگی ترمافیل و تراکم جانبی بدون سیل اپیکال

33

دکتر محمودرضاحمیدی

استادیار دانشکده دندانپزشکی  بابل

22/11/83

 

مقایسه ریزنشت کرونالی مواد پر کننده موقت Cavit ,citodur و Coltosol در درمان ریشه دندان در سه زمان یک روز، یک هفته و یک ماه پس از درمان

34

دکتر غزال صادقی

استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

22/11/83

 

 An invitro comparative study of apically extruded debris in conventional and rotary instrumentation techniques

35

دکتر علی طلعتی

استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد

22/11/83

 

بررسی تأثیر کاربرد سرما با دستگاه کرایو سرجری در بی حس کردن دندانهای با پالپ آماسی در گربه

36

دکتر الهام فرخ گیسور

استادیار گروه اطفال

 دانشکده دندانپزشکی

 کرمان

22/11/83

 

ارزیابی موفقیت MTA در پالپوتومی و DPC دندانهای دائمی جوان

37

دکتر نغمه امین زاده

 دندانپزشک

22/11/83

 

آنالیز ترکیبات گوتاپرکای آریادنت و مقایسه آن با سه نمونه خارجی

38

دکتر نرمین محمدی

استادیار دانشکده دندانپزشکی تبریز

22/11/83

 

سفید کردن دندان های اندو شده

39

دکتر پر نیان علیزاده اسکویی

استادیار دانشکده دندانپزشکی تبریز

22/11/83

 

Endodontic FRC Posts

40

دکتر محمدرضا پور نعمتیان

استادیار دانشکده دندانپزشکی تبریز

22/11/83

 

پوشش مستقیم پالپ و کنترل خونریزی

41

دکتر شعله شهیدی

استادیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی

  شیراز

22/11/83

 

Neurofibroma of Dental pulp:

 First Report from Iran

42

دکتر حوریه موسوی

استادیار گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی

 مشهد

22/11/83

 

مروری بر انواع سیستم های پست جهت ترمیم دندانهای اندو شده

43

دکتر احسان حکمتیان

استادیار گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی

 اصفهان

22/11/83

 

کنترل عفونت در جعبه تاریک(Day  light loader)

44

دکتر فائزه قادری

استادیار گروه اطفال

 دانشکده دندانپزشکی

 شیراز

22/11/83

 

دیدگاههای مختلف درمانی در دندانهای دائمی فرو رفته

45

دکتر جنان قبانچی

استادیار گروه تشخیص دانشکده دندانپزشکی شیراز

22/11/83

 

درمانهای اندو در بیمارانی که تحت رادیوتراپی سر و گردن

46

دکتر مریم مصباحی

استادیار  دانشکده دندانپزشکی شیراز

22/11/83

 

بررسی میزان موفقیت پالپوتومی در دندانهای مولر شیری با استفاده از ماده سولفات فریک

47

دکتر حبیب خلیل خانی

استادیار دانشکده دندانپزشکی قزوین

 

22/11/83

 

مقایسه اثرات نروتوکسیک (Neurotoxic) سیلرهای اندودنتیک بر فعالیت برانگیخته سلولهای عصبی حلزون باغی، با روش تکنیک ثبت داخل سلولی

48

دکتر لیلا ابراهیمی

دستیار اندو (اصفهان)

 

22/11/83

 

تعیین فرم سه بعدی کانال ریشه با استفاده از سی تی اسکن و توموگرافی رایانه ای

49

حمید جعفرزاده باکویی

دستیار اندو (  مشهد)

22/11/83

 

گزارش یک مورد درمان fusion دندان مولر دوم ماندیبل با یک دندان Supernumerary (گزارش مورد)

50

دکتر زهرا کمر روستا

دستیار اندو (تبریز)

22/11/83

 

بررسی اثر سه نوع فایل چرخشی در ایجاد لایه اسمیر با مطالعه SEM

51

دکتر هنگامه بختیار

اندودنتیست

22/11/83

 

بررسی میزان انحراف اپیکال ضمن استفاده از سه نوع وسیله روتاری با استفاده از روش کارخانه و یک روش اصلاح شده در مولرهای کرودار انسان

52

دکتر پگاه کارگر

اندودنتیست

22/11/83

 

مقایسه آزمایشگاهی چهار ماده ترمیم موقت در دندانهای پرمولر مندیبل از نظر قابلیت سیل کرونالی در برابر ریزنشت

53

دکتر الهام خوشبین

استادیار گروه اندودنتیکس  دانشکده دندانپزشکی همدان

22/11/83

 

Comparison of naitimicrobial efficacy of calcium hydroxide in combination with CHX, CMCP and IKI on human dentinal tubules infected with Enterococcus faecallis

54

دکتر مامک عادل

استادیار گروه اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی قزوین

22/11/83

 

بررسی خارج دهانی اثر حلالیت بافتی اسانس های اسطوخدوس، مریم گلی، اسانس و عصاره آویشن شیرازی و هیپوکلریت سدیم روی پالپ دندان گاوی